Algemene voorwaarden partnerprogramma 2017-12-15T15:47:30+00:00

Algemene voorwaarden partnerprogramma

Algemene voorwaarden partnerprogramma

 1. Deze samenwerking gaat in op de datum waarop het aanmeldformulier is ontvangen bij Excellent HR. De looptijd is voor onbepaalde tijd. Er geldt géén opzegtermijn. Indien één der partijen de overeenkomst wenst te beëindigen, dan wordt dat via de Personeelshandboek.nl portal kenbaar gemaakt. Er is nadrukkelijk niet sprake van een arbeidsovereenkomst.
 2. Na aanschaf van het Personeelshandboek.nl (zie artikel 9) abonnement ontvangt je als Partner een unieke partnercode.
 3. Zodra bij ons een nieuwe demoaanvraag binnenkomt met voorgaande partnercode dan telt deze na aanschaf van het abonnement mee voor jouw partnerovereenkomst.
 4. Voor de aanbreng van het voorgaande abonnement vergoedt Excellent HR onder de volgende voorwaarden een fee. De fee is gebaseerd op de omzet die wij factureren aan de door de Business Partner aangedragen klanten en zal elk half jaar worden vastgesteld. Het eerste jaar zal deze fee 50% bedragen.
 5. Na het eerste jaar is de hoogte van voorgaande fee afhankelijk van de prestaties die je als Partner levert.
 6. De bepaling en berekening voor voorgaande fee wordt elk kwartaal achteraf uitgevoerd door Excellent HR. Excellent HR stelt vervolgens de Business Partner een self-billing factuur ter beschikking. Excellent HR hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
 7. Support wordt verzorgd door Excellent HR. Uitzonderingen hierop zijn complexere vraagstukken rondom (de vulling van) het Personeelshandboek, waarvoor Excellent HR met gespecialiseerde derden samenwerkt.
 8. De Business Partner kan de relatie met Excellent HR vormgeven door hiervan op zijn website een pagina over Personeelshandboek.nl in te richten. Excellent HR zal hiertoe formeel marketingmateriaal (logo, etc.) verstrekken. Plaatsing van het logo van Excellent HR met een doorklik naar Personeelshandboek.nl wordt op prijs gesteld. Tevens meldt de Business Partner zich aan bij de volgende sociale media-kanalen van Excellent HR
  – LinkedIn-groep
  – Bedrijfspagina op LinkedIn
  – Bedrijfspagina op Twitter
 9. De Business Partner overeenkomst is gekoppeld aan een eigen small, medium, large of professional abonnement op Excellent HR volgens de normale abonnementsvoorwaarden. Hierdoor worden de volgende punten gewaarborgd:
  – wederzijds commitment
  – informatiebron om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen bij beide partijen
  – support- en verkoopdoeleinden