About Kristian van Dijk

This author has not yet filled in any details.
So far Kristian van Dijk has created 8 blog entries.

Wijzigingen in april 2018

MHB 20-10-10 Privacybeleid Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. In dit hoofdstuk tref je daarover verdere informatie aan. Diverse regelingen in dit Personeelshandboek zijn reeds aangepast op deze nieuwe wetgeving. PHB 20-10-15 Personeelsdossiers In verband met de invoering van de AVG heeft elke medewerker het recht een kopie van zijn [...]

By | 2018-05-17T08:04:59+00:00 May 4th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in maart 2018

MHB 30-30-5 Opleidingen - informatie Laag opgeleiden volgen minder vaak werkgerelateerde cursussen dan hoogopgeleiden: 29 procent van de laagopgeleide werkenden neemt deel aan dergelijke cursussen, van de hoogopgeleiden is dit bijna 68%. Verder wordt doorverwezen naar een aantal handige whitepapers van Cedeo o.a. voor het maken van een opleidingsplan en het kiezen van een opleider [...]

By | 2018-04-04T19:48:33+00:00 April 4th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in februari 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen In de kalender zijn nu opgenomen de voorgenomen wijzigingen inzake uitbreiding van het kraamverlof voor partners. Vanaf 01-01-2019 wordt dit uitgebreid van twee naar vijf dagen en per 1 juli 2020 wordt dit uitgebreid met nog eens extra kraamverlof van vijf weken. MHB 20-30-13 Externe medewerkers Het uitstel van de wet [...]

By | 2018-03-12T09:51:47+00:00 March 12th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in januari 2018

Toekomstige wijzigingen Zoals al eerder gepubliceerd treedt op 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Er zijn weer twee praktische doorverwijspagina's geplaatst die je kunnen helpen bij de voorbereiding van de invoering. Personeelsdossiers In verband met de nieuwe wet AVG is het recht van correctie door de medewerker in deze voorbeeldregeling opgenomen. Vakantietoeslag [...]

By | 2018-03-12T09:50:01+00:00 February 9th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in december 2017

Arbeidsmarkt Overgenomen is een artikel van NOS-economie, waarin beschreven wordt welke beroepen op dit moment "krap" beschikbaar zijn en welke "ruim". Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Het maximum bedrag van de transitievergoeding is per 1 januari verhoogd naar € 79.000,-. Verder wordt een uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch aangehaald, waarin een werknemer die de AOW-leeftijd [...]

By | 2018-01-17T15:52:05+00:00 January 5th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in november 2017

Toekomstige wijzigingen Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Deze vervangt de wet Bescherming Persoonsgegevens. Check nu al of je voldoet aan de voorwaarden en neem maatregelen als dat niet het geval is. Internetgebruik / Social Media Een voorbeeldregeling omtrent "Internetgebruik" was al eerder geplaatst. Nu is in deze [...]

By | 2018-01-17T15:51:37+00:00 December 7th, 2017|Updates|0 Comments

Wijzigingen in oktober 2017

Toekomstige wijzigingen Er is een overzicht geplaatst van de relevante voornemens op HR gebied van het kabinet Rutte III. Sociaal beleid / algemeen Wat vinden werkgevers de grootste uitdagingen in het personeelsbeleid? Arbeidsmarkt De belangrijkste conclusies uit het SCP rapport "Arbeidsmarkt in kaart". Ook wordt aandacht gegeven aan flexwerkers en duurzame inzetbaarheid. Het rapport kan [...]

By | 2018-01-17T15:51:26+00:00 November 8th, 2017|Updates|0 Comments

Wijzigingen in september 2017

Arbeidsmarkt Melding van de Rijksoverheid: laagste werkloosheid in zes jaar. Vooral 45-plussers vonden werk. Kinderopvang In 2018 komen er nieuwe regels voor de kinderopvang. Hier wordt aangegeven wat er gaat veranderen. Preventief Medisch Onderzoek (PMO) Geplaatst is een link naar het rapport "Kerncijfers beroepsziekten 2017". Dit rapport maakt o.a. melding van een stijging van het [...]

By | 2018-01-17T15:51:49+00:00 October 5th, 2017|Updates|0 Comments