About Kristian van Dijk

This author has not yet filled in any details.
So far Kristian van Dijk has created 12 blog entries.

Wijzigingen in augustus 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd  Nieuw is een toegang tot de uitvoeringsregels voor ontslag van het UWV. MHB 40-10-15 Overwerkvergoeding  Vergoeden overwerk: wanneer wel, wanneer niet en hoeveel? Dit is een nieuwe tekst. MHB 40-20-9 Vakbondscontributie  Bijna één op de vijf werknemers is lid van een vakbond. Verder een antwoord op de vraag of je mag [...]

By | 2018-09-03T14:56:25+00:00 September 3rd, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in juli 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Aankondiging dat werkgevers worden gecompenseerd voor betalen transitievergoeding na twee jaar ziekte vanaf 1 april 2020. Dit geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen Vernieuwd zijn de rapportages over de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de markt. De informatie is nu bijgewerkt [...]

By | 2018-09-03T14:56:29+00:00 August 7th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in juni 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen  Vanaf 1 januari 2019 wordt het geboorteverlof voor partners uitgebreid van 2 dagen naar 5 betaalde dagen. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. PHB 40-10-10 Vakantietoeslag  Sinds 1 januari 2018 hebben werknemers ook recht op vakantiebijslag over overwerkloon. Deze wijziging is [...]

By | 2018-09-03T14:56:31+00:00 July 10th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in mei 2018

PHB 10-30-10 Organisatieschema  Informatie omtrent de AVG toegevoegd. PHB 20-10-10 Privacybeleid  Opgenomen is een voorbeeld van een privacyverklaring. We wijzen erop dat door de vele berichtgevingen inzake de AVG de teksten waarschijnlijk nog wel aangepast worden. Zie daartoe deze rubriek "wijzigingen".Verder is het protocol melden datalek voor medewerkers aangepast aan de AVG. MHB 20-10-10 Privacybeleid Verbeterde informatie over [...]

By | 2018-09-03T14:56:32+00:00 June 6th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in april 2018

MHB 20-10-10 Privacybeleid Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. In dit hoofdstuk tref je daarover verdere informatie aan. Diverse regelingen in dit Personeelshandboek zijn reeds aangepast op deze nieuwe wetgeving. PHB 20-10-15 Personeelsdossiers In verband met de invoering van de AVG heeft elke medewerker het recht een kopie van zijn [...]

By | 2018-09-03T14:56:33+00:00 May 4th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in maart 2018

MHB 30-30-5 Opleidingen - informatie Laag opgeleiden volgen minder vaak werkgerelateerde cursussen dan hoogopgeleiden: 29 procent van de laagopgeleide werkenden neemt deel aan dergelijke cursussen, van de hoogopgeleiden is dit bijna 68%. Verder wordt doorverwezen naar een aantal handige whitepapers van Cedeo o.a. voor het maken van een opleidingsplan en het kiezen van een opleider [...]

By | 2018-09-03T14:56:35+00:00 April 4th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in februari 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen In de kalender zijn nu opgenomen de voorgenomen wijzigingen inzake uitbreiding van het kraamverlof voor partners. Vanaf 01-01-2019 wordt dit uitgebreid van twee naar vijf dagen en per 1 juli 2020 wordt dit uitgebreid met nog eens extra kraamverlof van vijf weken. MHB 20-30-13 Externe medewerkers Het uitstel van de wet [...]

By | 2018-09-03T14:56:36+00:00 March 12th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in januari 2018

Toekomstige wijzigingen Zoals al eerder gepubliceerd treedt op 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Er zijn weer twee praktische doorverwijspagina's geplaatst die je kunnen helpen bij de voorbereiding van de invoering. Personeelsdossiers In verband met de nieuwe wet AVG is het recht van correctie door de medewerker in deze voorbeeldregeling opgenomen. Vakantietoeslag [...]

By | 2018-09-03T14:56:38+00:00 February 9th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in december 2017

Arbeidsmarkt Overgenomen is een artikel van NOS-economie, waarin beschreven wordt welke beroepen op dit moment "krap" beschikbaar zijn en welke "ruim". Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Het maximum bedrag van de transitievergoeding is per 1 januari verhoogd naar € 79.000,-. Verder wordt een uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch aangehaald, waarin een werknemer die de AOW-leeftijd [...]

By | 2018-09-03T14:56:39+00:00 January 5th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in november 2017

Toekomstige wijzigingen Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Deze vervangt de wet Bescherming Persoonsgegevens. Check nu al of je voldoet aan de voorwaarden en neem maatregelen als dat niet het geval is. Internetgebruik / Social Media Een voorbeeldregeling omtrent "Internetgebruik" was al eerder geplaatst. Nu is in deze [...]

By | 2018-09-03T14:56:41+00:00 December 7th, 2017|Updates|0 Comments