About Kristian van Dijk

This author has not yet filled in any details.
So far Kristian van Dijk has created 15 blog entries.

Wijzigingen in november 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen Aankondiging van invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Diverse knelpunten voor het aannemen en ontslaan van personeel worden weggenomen (volgens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De vermoedelijke datum van ingang is 1 januari 2020. MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat een [...]

By | 2018-12-03T15:46:40+00:00 December 3rd, 2018|Updates|Comments Off on Wijzigingen in november 2018

Wijzigingen in oktober 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd van €79.000,- naar €81.000,-. MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg) Informatie over rouwverlof. Wettelijk is dit niet geregeld in Nederland. Welke mogelijkheden zijn er wel? MHB 50-10-15 Dienstreizen De belastingvrije vergoedingen voor buitenlandse reizen zijn aangepast. Dat gebeurt steeds [...]

By | 2018-11-20T16:11:26+00:00 November 20th, 2018|Updates|Comments Off on Wijzigingen in oktober 2018

Wijzigingen in september 2018

MHB 20-10-10 Privacybeleid Doorverwijzing naar blog van Ten Holter Noordam waarin belicht wordt dat toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens volgens de AVG nog niet zo simpel is als het lijkt. MHB 20-50-10  Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Bij vermindering van arbeidsduur vanwege bedrijfseconomische omstandigheden of blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat ook recht op transitievergoeding, [...]

By | 2018-10-05T07:40:02+00:00 October 5th, 2018|Updates|Comments Off on Wijzigingen in september 2018

Wijzigingen in augustus 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd  Nieuw is een toegang tot de uitvoeringsregels voor ontslag van het UWV. MHB 40-10-15 Overwerkvergoeding  Vergoeden overwerk: wanneer wel, wanneer niet en hoeveel? Dit is een nieuwe tekst. MHB 40-20-9 Vakbondscontributie  Bijna één op de vijf werknemers is lid van een vakbond. Verder een antwoord op de vraag of je mag [...]

By | 2018-09-03T14:56:25+00:00 September 3rd, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in juli 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Aankondiging dat werkgevers worden gecompenseerd voor betalen transitievergoeding na twee jaar ziekte vanaf 1 april 2020. Dit geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen Vernieuwd zijn de rapportages over de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de markt. De informatie is nu bijgewerkt [...]

By | 2018-09-03T14:56:29+00:00 August 7th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in juni 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen  Vanaf 1 januari 2019 wordt het geboorteverlof voor partners uitgebreid van 2 dagen naar 5 betaalde dagen. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. PHB 40-10-10 Vakantietoeslag  Sinds 1 januari 2018 hebben werknemers ook recht op vakantiebijslag over overwerkloon. Deze wijziging is [...]

By | 2018-09-03T14:56:31+00:00 July 10th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in mei 2018

PHB 10-30-10 Organisatieschema  Informatie omtrent de AVG toegevoegd. PHB 20-10-10 Privacybeleid  Opgenomen is een voorbeeld van een privacyverklaring. We wijzen erop dat door de vele berichtgevingen inzake de AVG de teksten waarschijnlijk nog wel aangepast worden. Zie daartoe deze rubriek "wijzigingen".Verder is het protocol melden datalek voor medewerkers aangepast aan de AVG. MHB 20-10-10 Privacybeleid Verbeterde informatie over [...]

By | 2018-09-03T14:56:32+00:00 June 6th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in april 2018

MHB 20-10-10 Privacybeleid Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. In dit hoofdstuk tref je daarover verdere informatie aan. Diverse regelingen in dit Personeelshandboek zijn reeds aangepast op deze nieuwe wetgeving. PHB 20-10-15 Personeelsdossiers In verband met de invoering van de AVG heeft elke medewerker het recht een kopie van zijn [...]

By | 2018-09-03T14:56:33+00:00 May 4th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in maart 2018

MHB 30-30-5 Opleidingen - informatie Laag opgeleiden volgen minder vaak werkgerelateerde cursussen dan hoogopgeleiden: 29 procent van de laagopgeleide werkenden neemt deel aan dergelijke cursussen, van de hoogopgeleiden is dit bijna 68%. Verder wordt doorverwezen naar een aantal handige whitepapers van Cedeo o.a. voor het maken van een opleidingsplan en het kiezen van een opleider [...]

By | 2018-09-03T14:56:35+00:00 April 4th, 2018|Updates|0 Comments

Wijzigingen in februari 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen In de kalender zijn nu opgenomen de voorgenomen wijzigingen inzake uitbreiding van het kraamverlof voor partners. Vanaf 01-01-2019 wordt dit uitgebreid van twee naar vijf dagen en per 1 juli 2020 wordt dit uitgebreid met nog eens extra kraamverlof van vijf weken. MHB 20-30-13 Externe medewerkers Het uitstel van de wet [...]

By | 2018-09-03T14:56:36+00:00 March 12th, 2018|Updates|0 Comments