Wijzigingen in januari 2024

MHB 20-20-10 Selectieprocedure Toegevoegd is een artikel uit het FD over sollicitanten met een (chronische) ziekte. Er worden enkele praktijkcases besproken.  MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De maximale [...]

2024-02-06T11:10:25+00:00Updates|

Wijzigingen in december 2023

PHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer De fiscaalvrije kilometervergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd van 21 cent naar 23 cent.   PHB 50-20-5 Thuiswerken De maximaal toegestane fiscaalvrije vergoeding is per 1 [...]

2024-01-17T11:07:24+00:00Updates|

Wijzigingen in november 2023

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt De spanning op de arbeidsmarkt neemt af in het derde kwartaal. MHB 40-5-2 Trends / Arbeidsmarktontwikkelingen De jaarrapportage CAO afspraken 2023 is weer verschenen. Het is informatie [...]

2024-02-06T10:57:13+00:00Updates|

Wijzigingen in oktober 2023

MHB 30-10-15 Internetgebruik / Social Media Toegevoegd artikel over veilig gebruik van ChatGPT. MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg) Het CBS heeft een onderzoek gedaan naar de afwezigheid van werknemers [...]

2023-11-08T09:55:39+00:00Updates|

Wijzigingen in september 2023

MHB 20-30-50  Arbeidsovereenkomst met AOW 'er Er is nieuwe informatie toegevoegd over voortzetten van het dienstverband met een werknemer die de AOW leeftijd bereikt. Het Ministerie van SZW spoort werkgevers [...]

2023-10-02T09:00:10+00:00Updates|

Wijzigingen in juni 2023

MHB 4 Begripsbepalingen Overal in de teksten is de benaming Inspectie SZW gewijzigd in "Nederlandse Arbeidsinspectie" of kortweg "Arbeidsinspectie". MHB 30-40-8 Stagevergoeding Er staan nu drie informatiebronnen vermeld waar je [...]

2023-07-07T09:05:03+00:00Updates|

Wijzigingen in maart 2023

PHB 40-10-5 Salarisbeleid De gemiddelde CAO-verhoging in Nederland in 2022 bedroeg 3,3%. Dit percentage is ook vastgelegd in MHB 40-5-2 (Trends / Marktontwikkelingen). MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag De nieuwe Wet [...]

2023-04-14T14:00:51+00:00Updates|

Wijzigingen in februari 2023

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt Actuele informatie van de arbeidsmarktsituatie is toegevoegd. MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen Aandacht voor de arbeidsvoorwaardennota 2023 van de gezamenlijke werkgeversverenigingen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW. PHB 60-10-12 [...]

2023-03-06T10:33:02+00:00Updates|