PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Werkgevers hoeven per 1 juli 2023 bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer het loon nog maar zes weken door te betalen. De verkorte termijn geldt ook voor de re-integratieverplichtingen, het opzegverbod bij ziekte én het recht op een Ziektewetuitkering.

PHB 30-30-5 Informatie opleidingen
De recent ingevoerde subsidie voor opleidingen (STAP-budget) zal in 2024 alweer beëindigd worden.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Correctie ziekteverzuimcijfers 2022. Voor organisaties van 1-10 medewerkers geldt over 2022 een percentage van 3,5%. Voor 11-100 medewerkers 5,0%. Voor meer dan 100 werknemers 6,3%.