MHB 20-30-5 Aanstelling / uitgangspunten
Voor de premiedifferentiatie WW is een doorklik gemaakt naar de betreffende webpagina van de Belastingdienst, zodat je altijd beschikt over de juiste percentages. De lage AWF premie is nu 2,70 % en de hoge 7,70 %.

PHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Artikel 10 (nevenwerkzaamheden) is aangepast.

PHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Per 1 augustus a.s. gelden nieuwe regels voor nevenwerkzaamheden. Er moet dan nl. sprake zijn van een objectieve reden van rechtvaardiging. De bepaling is hiervoor aangepast. De oude bepaling is (doorgestreept) nog zichtbaar tot 1 augustus.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De Arbo-voorzieningen vallen nu onder de gerichte vrijstellingen. Voorheen was dit een nihilwaardering.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof
Zoals vorige maand al vermeld wordt het betaalde ouderschapsverlof per 1 augustus uitgebreid naar negen weken. Aanvullend melden we hier dat dit recht bestaat per kind. Bij meerlingen bestaat er recht op een veelvoud van deze periode.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Toegevoegd overheidsinformatie “Pak de kans van hybride werken”.