MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Van 1 tot en met 28 maart start een nieuw aanvraagtijdvak voor de SLIM subsidie. Deze subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf, waardoor medewerkers beter inzetbaar kunnen worden gehouden.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Vanaf 1 januari 2024 is er geen onderscheid meer tussen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van een OV-kaart. Als de OV-kaart wordt gebruikt voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer!) dan is deze gericht vrijgesteld. De mate van privégebruik is niet van belang en onbelast.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De vrije ruimte voor 2024 is vastgesteld op 1,18% van het totale fiscale loon. Voor de eerste € 400.000,- van de totale loonsom bedraagt het percentage 1,92%.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Toegevoegd is de nieuwe mogelijkheid om een OV- of voordeelurenkaart zakelijk te verstrekken en ook privé te gebruiken. 

MHB 70-10-10 Maaltijdvoorziening / -Vergoeding
Het fiscale normbedrag voor een maaltijd in een bedrijfskantine is per 1-1-2024 verhoogd van € 3,50 naar
€ 3,90.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
Het wettelijk maximum voor toepassing van de vrijwilligersregeling is vanaf 2024 € 210,- per maand en
€ 2.100,- per jaar.