MHB 20-20-10 Selectieprocedure
Toegevoegd is een artikel uit het FD over sollicitanten met een (chronische) ziekte. Er worden enkele praktijkcases besproken. 

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding is vanaf 1 januari 2024 verhoogd van € 89.000,- naar € 94.000,-.

PHB 30-30-5 Informatie Opleidingen
De STAP regeling en de daarbij behorende subsidies zijn met ingang van 1 januari 2024 vervallen. 

MHB 40-5-2 Trends / Arbeidsmarktontwikkelingen
De actuele visie van VNO-NCW, AWVN en MKB Nederland op de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in 2024.

MHB 40-5-2 Trends /Arbeidsmarktontwikkelingen
De gemiddelde CAO-lonen stijging in 2023 bedroeg 6,1 %. De prijsindex steeg met 3,8%. Een deel van de enorme prijsstijging in 2022 (+10%) is met deze inkomensstijging ingelopen.