MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt hield tot het derde kwartaal van 2023 aan. Je vindt via dit hoofdstuk uitgebreidere informatie van het CBS aan over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

PHB 30-30-5 Opleidingen informatie
– Het STAP budget gaat vanaf september in afgeslankte vorm verder. Per 1 januari 2024 zal de regeling beëindigd zijn. 

– Hoe weet je of een opleiding erkend is? Bij het onderdeel “websites” zijn twee nieuwe controlemogelijkheden toegevoegd.

MHB 40-10-7 Salarisschalen en wettelijk minimumloon
Per 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum
maand-, week- en daglonen. 

MHB 40-20-20 Pensioen
De nieuwe pensioenwet is ingegaan op 1 juli 2023. In dit hoofdstuk tref je het stappenplan aan voor de komende jaren. 

PHB en MHB 60-10-10 Verzuimprotocol en reïntegratie
Sinds 1 juli 2023 is het voor werkgevers verplicht om de visie van een zieke medewerker op zijn reïntegratie vast te leggen. De (voorbeeld)regeling regeling is hiertoe aangepast.

MHB 60-10-20 Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Er is een nieuwe tekst geplaatst die het verschil uitlegt tussen PMO en PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheids Onderzoek). Verder wordt nieuwe informatie verstrekt over het aantal en soort beroepsziekten die in 2022 voorkwamen.