MHB 4 Begripsbepalingen
Overal in de teksten is de benaming Inspectie SZW gewijzigd in “Nederlandse Arbeidsinspectie” of kortweg “Arbeidsinspectie”.

MHB 30-40-8 Stagevergoeding
Er staan nu drie informatiebronnen vermeld waar je de (mogelijke) vergoeding voor stagiaires kunt raadplegen.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
Groene Arbeidsvoorwaarden, wat is het en hoe voer je het in?

MHB 60-10-15 Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Van de 100+ bedrijven heeft 96% een RI&E. Van de 10- bedrijven bedraagt dit percentage 41%. De boete voor het ontbreken van een RI&E bedraagt voor 500+ bedrijven maximaal € 4500,- en voor 5- bedrijven
€ 450,-

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + Veiligheid
Doorverwijsmogelijkheid naar website Nationale Arbeidsinspectie gemaakt, met aandacht voor jaarplan en jaarverslag. Voor de goede orde: in dit hoofdstuk staat ook informatie hoe om te gaan met extreme hitte (en kou). O.a. het Nationaal Hitteplan kan van belang zijn.