MHB 20-20-5 Werving en selectie / Wervingsprocedure
Toegevoegd is een White Paper van Visma met tips om kandidaatgericht te werk te gaan bij de werving van nieuwe medewerkers.

MHB 20-30-5 Aanstelling / Uitgangspunten
Per 1 augustus treedt de richtlijn (=wet) transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Dit betreft een uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever, afspraken over verplichte opleidingen, al dan niet verbod op nevenwerkzaamheden en verzoeken van medewerkers om een meer voorspelbare arbeidsrelatie.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Sinds 1 juli vallen de kosten voor een corona (zelf)test onder de gerichte vrijstellingen.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen voor dienstreizen (maaltijden etc.) zijn aangepast aan het vernieuwde handboek loonheffingen.