PHB 40-10-5 Salarisbeleid
De gemiddelde CAO-verhoging in Nederland in 2022 bedroeg 3,3%. Dit percentage is ook vastgelegd in MHB 40-5-2 (Trends / Marktontwikkelingen).

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
De nieuwe Wet Klokkenluidersregeling die op 18 februari 2023 in werking is getreden wordt toegelicht. Werkgevers in de private sector met 50-249 werknemers moeten op 17 december 2023 aan de nieuwe eisen voldoen. In dezelfde regeling is ook het PHB gewijzigd. Daar tref je een nieuwe voorbeeldregeling aan.