MHB 20-30-5 Aanstelling / Uitgangspunten
Vanaf medio mei is de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor iedereen digitaal te ontvangen.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Vanaf 1 juli 2024 moeten alle 100+ bedrijven jaarlijks rapporteren hoeveel kilometers hun werknemers afleggen. Dit geldt ook voor het woon-werkverkeer. Tevens moet vermeld worden van welk vervoermiddel ze gebruik maken. Er zijn twee handreikingen opgesteld die vanuit deze regeling te raadplegen zijn. De extra administratieve last zal er niet minder om zijn. Ook in de regelingen (MHB 50-10-15) / “Dienstreizen” en (MHB 50-10-20) / “Autoregeling” wordt naar deze registratieplicht verwezen.

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag / Klokkenluidersregeling
Sinds 1 februari komen klokkenluiders in aanmerking voor gratis rechtsbijstand of mediation. De regeling tref je hier aan.