MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen
De jaarrapportage CAO-afspraken 2021 is gepubliceerd. Hierin staan de (gemiddelde) ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden van 639 CAO’s in het jaar 2021. Tevens is in deze regeling vermeld dat de CAO lonen t/m oktober 2022 gemiddeld met 3,5% zijn gestegen en de prijsindex met een ongekende 14,3%.

PHB 40-20-22 AOW
De AOW leeftijd gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden.