MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De spanning op de arbeidsmarkt neemt af in het derde kwartaal.

MHB 40-5-2 Trends / Arbeidsmarktontwikkelingen
De jaarrapportage CAO afspraken 2023 is weer verschenen. Het is informatie om je eigen organisatie-arbeidsvoorwaarden te vergelijken met de ontwikkelingen op de Nederlandse markt (bijvoorbeeld bij de bovenwettelijke aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid).

PHB 40-20-22 AOW
De AOW-leeftijd voor 2029 is vastgesteld en blijft ongewijzigd in 2029 (67 jaar en drie maanden).