MHB 40-10-7 Salarisschalen en wettelijk minimumloon
Per 1 januari zal het wettelijk minimumloon met 10,15% worden verhoogd.

MHB 40-20-05 Werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2023 wordt de vrije ruimte verhoogd van 1,7% naar 1,92% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom.

PHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Vanaf 1 januari 2023 wordt de kilometervergoeding verhoogd van 19 cent naar 21 cent.