PHB 40-20-15 Levensloop 
Nog even de aandacht op de levensloopregeling voor medewerkers die sinds 31 december 2011 hieraan deelnemen. De regeling eindigt per 1 januari 2022.

MHB 40-20-20 Pensioen 
De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna vijf maanden hoger dan in 2017 (CBS).

MHB 40-40-5 Bedrijfskleding 
Aandacht voor de wet “Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding”.

MHB 60-10-15 Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
Geen risicoanalyse? Dan wacht een boete van Inspectie SZW (redactioneel artikel dagblad Trouw).