About Kristian van Dijk

This author has not yet filled in any details.
So far Kristian van Dijk has created 49 blog entries.

Wijzigingen in december 2021

PHB 60-10-50 / MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs Vanaf 1 januari 2022 zijn alle gebouwen in Nederland waar gewerkt wordt of waar bezoekers komen, rookvrij. Er mag nog een speciale rookruimte zijn, maar die behoort zicht buiten het gebouw te bevinden. Daaraan zijn ook specifieke voorwaarden verbonden. De teksten in zowel het PHB [...]

By |2022-01-05T08:12:39+00:00January 5th, 2022|Updates|Comments Off on Wijzigingen in december 2021

Wijzigingen in november 2021

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen Een werkgever mag nevenwerkzaamheden niet meer verbieden, tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond. MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen De gemaakte kosten van opleidingen die verplicht zijn in het kader van wet of cao hoeven bij einde dienstverband niet meer terugbetaald te worden. MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt De CBS arbeidsmarktcijfers t/m 3e kwartaal [...]

By |2021-12-07T09:53:40+00:00December 7th, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in november 2021

Wijzigingen in oktober 2021

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt De nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS zijn hier te raadplegen. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen De nieuwe jaarrapportage over de stand van zaken van cao-regelingen in 2020 is nu toegankelijk. Dit is gebaseerd op een steekproef van 98 cao's. Interessante informatie om je eigen arbeidsvoorwaarden eens tegen [...]

By |2021-11-03T08:29:42+00:00November 3rd, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in oktober 2021

Wijzigingen in september 2021

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De regeling compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging is uitgesteld tot tenminste medio 2022. PHB 40-10-10 Vakantietoeslag Voor de bepaling van het maandsalaris waarover vakantietoeslag wordt betaald, geldt overwerk alleen mee als dit een structureel onderdeel van het werk betreft. MHB 40-10-10 Vakantietoeslag Voor de basis van uitbetaling van vakantietoeslag [...]

By |2021-10-04T13:07:39+00:00October 4th, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in september 2021

Wijzigingen in juli / augustus 2021

MHB 40-40-5 Bedrijfskleding Uitspraak Europese Hof van Justitie: verbod op hoofddoek gerechtvaardigd als de klant dat wil. MHB 50-10-15 Dienstreizen Voor vergoeding van buitenlandse dienstreizen is de tekst gepubliceerd uit het Handboek Loonheffingen. PHB 50-10-15 Dienstreizen De bedragen van de onkostenvergoeding bij meerdaagse dienstreizen en/of montagewerkzaamheden zijn aangepast. MHB 50-20-5 Thuiswerken Bij het hoofdstuk "Praktijkwaarnemingen [...]

By |2021-09-03T08:44:45+00:00September 3rd, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in juli / augustus 2021

Wijzigingen in juni 2021

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten / Vakantiewerkers Per 1 juli moet aan oproepkrachten die twaalf maanden bij je in dienst zijn een aanbod gedaan worden voor een vaste arbeidsomvang. Hierover zijn de regels enigszins aangescherpt, zodat meer duidelijkheid ontstaat MHB 40-10-10 Vakantietoeslag Sinds 12 juni 2021 is de inspectie SZW gerechtigd een boete op te leggen [...]

By |2021-09-03T08:44:05+00:00July 6th, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in juni 2021

Wijzigingen in mei 2021

MHB 20-10-10 Privacybeleid Toegevoegd is de Cybersecuritymonitor van het CBS, waarin geschetst wordt met welke (interne) ICT-incidenten organisaties te maken kunnen hebben. PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW'er Vanaf 1 januari 2022 wordt de loondoorbetalingstermijn bij ziekte teruggebracht van 13 naar 6 weken. Reïntegratieverplichting is niet van toepassing. MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De [...]

By |2021-06-04T08:52:38+00:00June 4th, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in mei 2021

Wijzigingen in april 2021

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie Wijziging 1: Overzicht Cedeo-erkende aanbieders kan nu worden geraadpleegd. Wijziging 2: Vanaf 1 januari 2022 wordt het voor individuen mogelijk om een opleidingsbudget aan te vragen bij de overheid. Dit vervangt dan de huidige belastingaftrek voor studiekosten. De voorinformatie is nu reeds beschikbaar. MHB 40-10-10 Vakantietoeslag Toegevoegd is dat over [...]

By |2021-05-03T12:47:49+00:00May 3rd, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in april 2021

Wijzigingen in maart 2021

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen In de arbeidsvoorwaardennota "Schaken op meerdere borden" staan de aanbevelingen van de werkgeversorganisaties voor het arbeidsvoorwaardenoverleg voor het komende jaar. MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding toch (nog) niet worden aangepast. De [...]

By |2021-04-20T08:27:50+00:00April 8th, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in maart 2021

Wijzigingen in februari 2021

MHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW'er Uitspraak van College voor de Rechten van de Mens dat een AOW'er bij gelijke arbeid recht heeft op hetzelfde brutoloon als zijn jongere collega's. PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie De overheid stimuleert opleiden op diverse manieren. Hier vinden je medewerkers informatie over het gesubsidieerde traject van online scholing en persoonlijk [...]

By |2021-03-03T11:01:20+00:00March 3rd, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in februari 2021