About Kristian van Dijk

This author has not yet filled in any details.
So far Kristian van Dijk has created 43 blog entries.

Wijzigingen in mei 2021

MHB 20-10-10 Privacybeleid Toegevoegd is de Cybersecuritymonitor van het CBS, waarin geschetst wordt met welke (interne) ICT-incidenten organisaties te maken kunnen hebben. PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW'er Vanaf 1 januari 2022 wordt de loondoorbetalingstermijn bij ziekte teruggebracht van 13 naar 6 weken. Reïntegratieverplichting is niet van toepassing. MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De [...]

By |2021-06-04T08:52:38+00:00June 4th, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in mei 2021

Wijzigingen in april 2021

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie Wijziging 1: Overzicht Cedeo-erkende aanbieders kan nu worden geraadpleegd. Wijziging 2: Vanaf 1 januari 2022 wordt het voor individuen mogelijk om een opleidingsbudget aan te vragen bij de overheid. Dit vervangt dan de huidige belastingaftrek voor studiekosten. De voorinformatie is nu reeds beschikbaar. MHB 40-10-10 Vakantietoeslag Toegevoegd is dat over [...]

By |2021-05-03T12:47:49+00:00May 3rd, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in april 2021

Wijzigingen in maart 2021

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen In de arbeidsvoorwaardennota "Schaken op meerdere borden" staan de aanbevelingen van de werkgeversorganisaties voor het arbeidsvoorwaardenoverleg voor het komende jaar. MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding toch (nog) niet worden aangepast. De [...]

By |2021-04-20T08:27:50+00:00April 8th, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in maart 2021

Wijzigingen in februari 2021

MHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW'er Uitspraak van College voor de Rechten van de Mens dat een AOW'er bij gelijke arbeid recht heeft op hetzelfde brutoloon als zijn jongere collega's. PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie De overheid stimuleert opleiden op diverse manieren. Hier vinden je medewerkers informatie over het gesubsidieerde traject van online scholing en persoonlijk [...]

By |2021-03-03T11:01:20+00:00March 3rd, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in februari 2021

Wijzigingen in januari 2021

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt De CBS arbeidsmarktcijfers van december zijn geplaatst. Tevens is de UWV arbeidsmarktprognose 2021 toegankelijk gemaakt. In december was 3,9% van de beroepsbevolking werkloos. MHB 20-30-13 Externe medewerkers Vanaf 1 januari 2021 heeft een payrollmedewerker recht op deelname aan de pensioenregeling van het bedrijf waarvoor hij werkt of anders recht op een vergoeding [...]

By |2021-02-03T08:38:34+00:00February 3rd, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in januari 2021

Wijzigingen in december 2020

PHB 30-30-5 Opleidingen - informatie Vanaf 1 december is er weer (beperkt) geld beschikbaar voor het volgen van een gratis ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur. MHB 30-30-5 Opleidingen - informatie Naar aanleiding van de wijziging in PHB 30-30-5 is in deze regeling ook de tekst in het MHB aangepast. PHB 40-20-15 Levensloop Het definitieve einde van [...]

By |2021-01-06T16:28:46+00:00January 6th, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in december 2020

Wijzigingen in november 2020

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2021 omhoog van €83.000,- naar €84.000,-.

By |2021-01-06T16:22:01+00:00December 4th, 2020|Updates|Comments Off on Wijzigingen in november 2020

Wijzigingen in oktober 2020

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk (MHB 60-10-10) MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De termijn waarbinnen [...]

By |2021-01-06T16:21:10+00:00November 4th, 2020|Updates|Comments Off on Wijzigingen in oktober 2020

Wijzigingen in september 2020

PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW'er Vernieuwde tekst met meer informatie bij doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd voor medewerkers. Ook het managers gedeelte (MHB) is aangepast. MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Toegevoegd zijn de "Uitvoeringsregels ontslagprocedure" van het UWV. Het UWV wil met de publicatie van de instructies transparant zijn tegenover werkgevers en werknemers. [...]

By |2020-10-01T13:21:08+00:00October 1st, 2020|Updates|Comments Off on Wijzigingen in september 2020

Wijzigingen in augustus 2020

MHB 20-10-5 Sociaal beleid / Algemeen De Barometer Culturele Diversiteit van het CBS is nu beschikbaar. Hiermee worden organisaties geholpen om diversiteitsbeleid te voeren dat op feiten is gebaseerd. MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / Transitievergoeding Het is sinds 1 juli ook mogelijk om inzetbaarheidskosten gericht op een andere functie binnen de eigen [...]

By |2020-09-03T13:17:19+00:00September 3rd, 2020|Updates|Comments Off on Wijzigingen in augustus 2020