About Kristian van Dijk

This author has not yet filled in any details.
So far Kristian van Dijk has created 41 blog entries.

Wijzigingen in maart 2021

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen In de arbeidsvoorwaardennota "Schaken op meerdere borden" staan de aanbevelingen van de werkgeversorganisaties voor het arbeidsvoorwaardenoverleg voor het komende jaar. MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding toch (nog) niet worden aangepast. De [...]

By |2021-04-20T08:27:50+00:00April 8th, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in maart 2021

Wijzigingen in februari 2021

MHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW'er Uitspraak van College voor de Rechten van de Mens dat een AOW'er bij gelijke arbeid recht heeft op hetzelfde brutoloon als zijn jongere collega's. PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie De overheid stimuleert opleiden op diverse manieren. Hier vinden je medewerkers informatie over het gesubsidieerde traject van online scholing en persoonlijk [...]

By |2021-03-03T11:01:20+00:00March 3rd, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in februari 2021

Wijzigingen in januari 2021

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt De CBS arbeidsmarktcijfers van december zijn geplaatst. Tevens is de UWV arbeidsmarktprognose 2021 toegankelijk gemaakt. In december was 3,9% van de beroepsbevolking werkloos. MHB 20-30-13 Externe medewerkers Vanaf 1 januari 2021 heeft een payrollmedewerker recht op deelname aan de pensioenregeling van het bedrijf waarvoor hij werkt of anders recht op een vergoeding [...]

By |2021-02-03T08:38:34+00:00February 3rd, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in januari 2021

Wijzigingen in december 2020

PHB 30-30-5 Opleidingen - informatie Vanaf 1 december is er weer (beperkt) geld beschikbaar voor het volgen van een gratis ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur. MHB 30-30-5 Opleidingen - informatie Naar aanleiding van de wijziging in PHB 30-30-5 is in deze regeling ook de tekst in het MHB aangepast. PHB 40-20-15 Levensloop Het definitieve einde van [...]

By |2021-01-06T16:28:46+00:00January 6th, 2021|Updates|Comments Off on Wijzigingen in december 2020

Wijzigingen in november 2020

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2021 omhoog van €83.000,- naar €84.000,-.

By |2021-01-06T16:22:01+00:00December 4th, 2020|Updates|Comments Off on Wijzigingen in november 2020

Wijzigingen in oktober 2020

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk (MHB 60-10-10) MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De termijn waarbinnen [...]

By |2021-01-06T16:21:10+00:00November 4th, 2020|Updates|Comments Off on Wijzigingen in oktober 2020

Wijzigingen in september 2020

PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW'er Vernieuwde tekst met meer informatie bij doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd voor medewerkers. Ook het managers gedeelte (MHB) is aangepast. MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Toegevoegd zijn de "Uitvoeringsregels ontslagprocedure" van het UWV. Het UWV wil met de publicatie van de instructies transparant zijn tegenover werkgevers en werknemers. [...]

By |2020-10-01T13:21:08+00:00October 1st, 2020|Updates|Comments Off on Wijzigingen in september 2020

Wijzigingen in augustus 2020

MHB 20-10-5 Sociaal beleid / Algemeen De Barometer Culturele Diversiteit van het CBS is nu beschikbaar. Hiermee worden organisaties geholpen om diversiteitsbeleid te voeren dat op feiten is gebaseerd. MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / Transitievergoeding Het is sinds 1 juli ook mogelijk om inzetbaarheidskosten gericht op een andere functie binnen de eigen [...]

By |2020-09-03T13:17:19+00:00September 3rd, 2020|Updates|Comments Off on Wijzigingen in augustus 2020

Wijzigingen in juli 2020

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt Het aantal werklozen in juni is gestegen tot 404.000. Dit staat o.a. in de laatste CBS arbeidsmarktcijfers van 16 juli. MHB 20-20-5 Wervingsprocedure In dit hoofdstuk wordt nu meer aandacht besteed aan de werving van nieuwe medewerkers via social media. MHB 20-30-13 Externe medewerkers Vanaf 30 juli moeten de arbeidsvoorwaarden van (buitenlandse) [...]

By |2020-08-24T08:50:04+00:00August 10th, 2020|Updates|Comments Off on Wijzigingen in juli 2020

Wijzigingen in juni 2020

MHB 2 Opzet Diverse aanpassingen, waaronder een nieuwe Beheerdersinstructie. MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt CBS arbeidsmarktcijfers (22-06-20) geven aan: aantal werknemersbanen krimpt met 23 duizend in maart. MHB 20-30-5 Aanstelling / Uitgangspunten Om voor de premieverlaging voor de WW (2,94% i.p.v. 7,94%) in aanmerking te komen ben je verplicht om vanaf 1 juli 2020 een getekende arbeidsovereenkomst voor [...]

By |2020-07-16T07:47:38+00:00July 6th, 2020|Updates|Comments Off on Wijzigingen in juni 2020