MHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Uitspraak van College voor de Rechten van de Mens dat een AOW’er bij gelijke arbeid recht heeft op hetzelfde brutoloon als zijn jongere collega’s.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De overheid stimuleert opleiden op diverse manieren. Hier vinden je medewerkers informatie over het gesubsidieerde traject van online scholing en persoonlijk ontwikkeladvies.

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De stimuleringsregeling “leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen” (SLIM) kent weer twee nieuwe momenten van aanvraag: 2 t/m 31 maart en 1 t/m 30 september.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De middellange termijnvisie van VNO-NCW en MKB Nederland “Agenda 2030” is hier te raadplegen.

PHB 50-10-20 Autoregeling
In deze regeling zijn diverse kleine wijzigingen aangebracht. Zie de paarse teksten.

MHB 50-10-20 Autoregeling
Een nieuwe kolom is toegevoegd voor de bijtelling van waterstofauto’s en zonnecelauto’s.