MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De bijzondere coronamaatregelen inzake onkostenvergoeding en hoogte van de vrije ruimte zijn weer vervallen.

MHB 40-40-50 Gebouwen
Er is een nieuwe tekst gemaakt betreffende toegankelijkheid van gebouwen. Verder willen we er nog op wijzen dat vanaf het jaar 2023 kantoorgebouwen tenminste over energielabel C moeten beschikken. Ook daarover tref je informatie aan.

MHB 50-10-20 Autoregeling
Overheidsinformatie over het nemen van maatregelen tegen afleiding in het verkeer.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
De belastingvrije thuiswerkvergoeding bedraagt maximaal € 2,- per dag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst met ingang van 2023.

PHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
We wijzen erop dat in het PHB een voorbeeldprotocol is opgenomen tegen ongewenst gedrag. Gezien de actualiteit van dit onderwerp adviseren we je om hieraan aandacht te besteden.

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
Vanwege de actualiteit van dit onderwerp komen diverse praktijkvragen en -antwoorden aan de orde.