MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De CBS arbeidsmarktcijfers van december zijn geplaatst. Tevens is de UWV arbeidsmarktprognose 2021 toegankelijk gemaakt. In december was 3,9% van de beroepsbevolking werkloos.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Vanaf 1 januari 2021 heeft een payrollmedewerker recht op deelname aan de pensioenregeling van het bedrijf waarvoor hij werkt of anders recht op een vergoeding voor deelname aan zijn eigen pensioenfonds. De werkgeversbijdrage (te betalen door het payrollbureau) hiervoor bedraagt minimaal 14,5%. Payrolling is hierdoor steeds minder interessant.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De gemiddelde CAO stijging in 2020 bedroeg 3,0%. De prijsstijging in 2020 bedroeg 1,3%. Het “reële inkomen” is dus gestegen met 1,7 %. Het hoogste percentage sinds 2001 (ook in 2018 was dit het geval).

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De vrije ruimte per kalenderjaar bedraagt 1,18% van het totale fiscale loon. Voor de eerste € 400.000,- zou dit 1,7% bedragen. In verband met de coronacrisis is dit laatste percentage voor 2021 verhoogd naar 3% evenals dit voor 2020 het geval was.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding toch (nog) niet worden aangepast. De Belastingdienst meldde oorspronkelijk dat in ieder geval tot 1 februari 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed. Inmiddels is deze termijn verlengd naar 1 april 2021.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Aanvullende informatie over de hoogte van de thuiswerkvergoeding in de praktijk.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
De belastingvrije vrijwilligersvergoeding is per 1 januari verhoogd van € 1700,- naar maximaal € 1800,- per jaar.