MHB 20-30-50 ARBEIDSOVEREENKOMST MET AOW ‘er
Bij ziekte zou de doorbetalingstermijn vanaf 1 januari 2022 verkort worden van 13 weken naar zes weken. Helaas hebben we nog geen bevestiging hiervan gekregen zodat de termijn van 13 weken vooralsnog blijft bestaan.

MHB 30-10-30 ONDERNEMINGSRAAD
Per 1-1-2022 zijn de wettelijke termijnen voor het actief en passief kiesrecht gelijkgesteld en ingekort. Ook uitzendkrachten kunnen voortaan sneller meedoen. Ook aan de samenstelling van de vaste commissies worden andere eisen gesteld.

MHB 40-5-2 TRENDS / MARKTONTWIKKELINGEN
De CAO lonen in Nederland zijn in 2021 gemiddeld met 2,1 % gestegen. De CBS prijsindex is met 2,7% gestegen, zodat het bestedingspatroon met 0,6% is afgenomen. Deze cijfers zijn voorlopig, doch de ervaring leert dat bij de definitieve cijfers meestal niet meer dan 0,1 % wordt afgeweken.

MHB 40-20-22 AOW
De AOW gerechtigde leeftijd bedraagt vanaf 1 januari 2022 66 jaar en zeven maanden.

MHB 50-10-20 AUTOREGELING
De catalogusprijs waarover 16% bijtelling wordt geheven is verlaagd van € 40.000,- naar € 35.000,-. Boven dit bedrag bedraagt de bijtelling 22%.

MHB 70-10-40 VRIJWILLIGERS
De maximale belastingvrije vergoeding voor 2022 bedraagt € 1800.- per kalenderjaar. Dit bedrag is niet gewijzigd ten opzichte van 2021 (ondanks eerdere toezeggingen).