MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
Het aantal werklozen in juni is gestegen tot 404.000. Dit staat o.a. in de laatste CBS arbeidsmarktcijfers van 16 juli.

MHB 20-20-5 Wervingsprocedure
I
n dit hoofdstuk wordt nu meer aandacht besteed aan de werving van nieuwe medewerkers via social media.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Vanaf 30 juli moeten de arbeidsvoorwaarden van (buitenlandse) gedetacheerden meer in lijn gebracht worden met die van de Nederlandse medewerkers. Dit bevordert een gelijk speelveld tussen ondernemingen en gaat verdringing van het lokale arbeidsaanbod tegen.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er voor hen zijn.

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Er is thans voor alle werkenden subsidie beschikbaar voor het verkrijgen van een loopbaanadvies. Ook is hier informatie beschikbaar over verdere subsidiemogelijkheden i.v.m. opleiden.

MHB 40-10-7 Salarisschalen en wettelijk minimum loon
Het minimumloon stijgt per 1 juli van € 1653,60 naar € 1680,00 bruto per maand.

MHB 40-20-20 Pensioen
De hoofdlijnen van het nieuwe pensioenakkoord kun je hier nalezen. De ontwikkeling van de AOW leeftijd (zie PHB 40-20-322) lijkt hiermee definitief te zijn: 2020 en 2021: 66 jaar en 4 maanden, 2022: 66 jaar en 7 maanden, 2023: 66 jaar en 7 maanden, 2023: 66 jaar en 10 maanden, 2024 en 2025: 67 jaar. Hierna wordt de leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, waarbij per gestegen leeftijdsjaar de pensioenleeftijd 8 maanden opschuift.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Per 1 juli bestaat het recht op extra aanvullend geboorteverlof voor de partner gedurende een periode van vijf weken. Gedurende dit verlof bestaat recht op 70% van het (maximum dag)loon.

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Het deze maand gepubliceerde CNV onderzoek “rouwende werknemer vaak in de knel” is vanuit deze pagina nu te raadplegen. Er is daarnaast een whitepaper toegevoegd van Visma/Raet over de regels rondom zorgverlof.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Geheel vernieuwde regeling met daarin de volgende onderdelen: wet flexibel werken; voor- en nadelen thuiswerken; managen van thuiswerkers; faciliteren van thuiswerk; checklist arbotoepassing; thuiswerkovereenkomst; fiscale regels bij thuiswerken; websites met o.a. aandacht voor coronavragen in relatie tot werk.