PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Vernieuwde tekst met meer informatie bij doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd voor medewerkers. Ook het managers gedeelte (MHB) is aangepast.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Toegevoegd zijn de “Uitvoeringsregels ontslagprocedure” van het UWV. Het UWV wil met de publicatie van de instructies transparant zijn tegenover werkgevers en werknemers. Dit geldt vanaf 1 september 2020. De reeds eerder gepubliceerde “Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen” zijn ook vernieuwd.

PHB 30-10-15 Internetgebruik / Social media
In het internetprotocol is een regel opgenomen dat het e-mailaccount van een ex-werknemer na einde dienstverband open blijft staan om zakelijke relaties van dienst te kunnen zijn.

MHB 30-10-15 Internetgebruik / Social media
Informatie over hoe om te gaan met het e-mailaccount van een ex-medewerker. Tevens informatie toegevoegd van de overheid over veilig digitaal ondernemen op kantoor en thuis.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie

De mogelijkheid gebruik te maken van gesubsidieerd loopbaanadvies is komen te vervallen. Zie ook (MHB 30-30-5).

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De subsidiepot die vanaf 1 augustus beschikbaar was voor het gebruikmaken van een ontwikkeladvies (zie wijziging 30-7-2020) bij een loopbaanadviseur is al leeg. In de tijdspanne van één maand hebben zich 22.000 mensen geregistreerd. Hiermee is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid dit jaar bekostigt.

Verder is toegevoegd een whitepaper over hoe je voor een goed leerklimaat zorgt. Onderwerpen o.a.: stimuleren van medewerkers, effectieve leervormen, actuele wet- en regelgeving inzake bekostiging.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De vrije ruimte binnen de WKR vanaf € 400.000,- wordt per 1 januari 2021 verlaagd van 1.2% naar 1.18%.

MHB 40-20-40 Zorgverzekering
In 2023 verdwijnt de mogelijkheid tot collectiviteitskorting voor de basiszorgverzekering in zijn geheel. Op dit moment wordt nog een maximale korting van 5% toegestaan.

MHB 40-30-35 Vakantie
Het actuele overzicht van de schoolvakanties in Nederland t/m 2026 kan hier gedownload worden.