MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De regeling compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging is uitgesteld tot tenminste medio 2022.

PHB 40-10-10 Vakantietoeslag
Voor de bepaling van het maandsalaris waarover vakantietoeslag wordt betaald, geldt overwerk alleen mee als dit een structureel onderdeel van het werk betreft.

MHB 40-10-10 Vakantietoeslag
Voor de basis van uitbetaling van vakantietoeslag geldt overwerk alleen mee als
(1) dit een verplichting is op basis van de arbeidsovereenkomst,
(2) dit op regelmatige wijze voorkomt en
(3) de vergoeding een belangrijk onderdeel vormt van de totale vergoeding die de medewerker ontvangt.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Een onderzoek vooraf is een voorwaarde voor het toepassen van een onbelaste onkostenvergoeding.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
De onbelaste reiskostenvergoeding die i.v.m. coronamaatregelen gold tot 1 oktober 2021 is nu verlengd tot en met 31 december 2021.

MHB 50-10-20 Autoregeling
De werkgever mag een laadpaal onbelast vergoeden.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Het kabinet wil vanaf 1 januari 2022 een belastingvrije thuiswerkvergoeding toestaan van maximaal € 2,- per gewerkte dag.

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + veiligheid
Opgenomen zijn het jaarverslag 2020 van de inspectie SZW en het jaarplan 2021.