Wijzigingen in december 2017

Arbeidsmarkt Overgenomen is een artikel van NOS-economie, waarin beschreven wordt welke beroepen op dit moment "krap" beschikbaar zijn en welke "ruim". Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Het maximum bedrag van de transitievergoeding is per 1 januari verhoogd naar € 79.000,-. Verder wordt een uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch aangehaald, waarin een werknemer die de AOW-leeftijd [...]