Arbeidsmarkt
Overgenomen is een artikel van NOS-economie, waarin beschreven wordt welke beroepen op dit moment “krap” beschikbaar zijn en welke “ruim”.

Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Het maximum bedrag van de transitievergoeding is per 1 januari verhoogd naar € 79.000,-. Verder wordt een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch aangehaald, waarin een werknemer die de AOW-leeftijd nadert, bij ontslag toch recht heeft op een transitievergoeding.

Salarisschalen
De titel is gewijzigd in Salarisschalen en Wettelijk minimumloon.
Nieuw is een uitleg over het begrip salarisschaal of loonschaal. Verder wordt erop gewezen dat vanaf 1 januari 2018 voor elk gewerkt extra uur tenminste het wettelijk minimumloon moet worden uitbetaald.

Pensioen
De pensioenrichtleeftijd is verhoogd van 67 naar 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die in het pensioenreglement is afgesproken. Deze verhoging maakt de pensioenregeling veelal goedkoper.

AOW
De AOW gerechtigde leeftijd voor 2018 bedraagt 66 jaar. De leeftijdsstijging AOW blijft in 2023 op het niveau van 2022.

Tijd-voor-tijd regeling
In een schrijven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat vermeld dat extra uren uitbetaald moeten worden. Dat zou deze regeling kunnen ondermijnen. Er geldt een overgangsregeling tot 1-1-2019. Nadere info staat in de regeling.