Wijzigingen in april 2018

MHB 20-10-10 Privacybeleid Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. In dit hoofdstuk tref je daarover verdere informatie aan. Diverse regelingen in dit Personeelshandboek zijn reeds aangepast op deze nieuwe wetgeving. PHB 20-10-15 Personeelsdossiers In verband met de invoering van de AVG heeft elke medewerker het recht een kopie van zijn [...]