MHB 20-10-10 Privacybeleid
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. In dit hoofdstuk tref je daarover verdere informatie aan. Diverse regelingen in dit Personeelshandboek zijn reeds aangepast op deze nieuwe wetgeving.

PHB 20-10-15 Personeelsdossiers

In verband met de invoering van de AVG heeft elke medewerker het recht een kopie van zijn Personeelsdossier op te vragen. In het MHB wordt hier toelichting op gegeven.

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De werkloosheid is gedaald onder de 4 procent. Nadere informatie kun je lezen in het artikel van het CBS.

MHB 20-20-5 Wervingsprocedure
In verband met de invoering van de AVG is een toevoeging gemaakt bij sollicitanten in portefeuille. Deze gegevens mogen alleen worden bewaard met toestemming van de sollicitant.

MHB 20-20-10 Selectieprocedure
De nieuwe privacywetgeving is streng: in feite mag je het profiel van een sollicitant niet via een socialmedia-platform raadplegen.

MHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen reisregeling buitenland zijn per 1 april aangepast.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen onkostenvergoeding dienstreis zijn aangepast.

MHB 60-10-40 Bedrijfsongevallen / Bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO
Hier is een publicatie geplaatst van de Inspectie SZW over tekortschietende arbeidsveiligheid en de daarmee gepaard gaande toenemende bedrijfsongevallen. Er worden tevens suggesties gedaan inzake een cultuur van gezond en veilig werken.