Toekomstige wijzigingen
Zoals al eerder gepubliceerd treedt op 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Er zijn weer twee praktische doorverwijspagina’s geplaatst die je kunnen helpen bij de voorbereiding van de invoering.

Personeelsdossiers
In verband met de nieuwe wet AVG is het recht van correctie door de medewerker in deze voorbeeldregeling opgenomen.

Vakantietoeslag
Als een medewerker meer verdient dan drie keer het minimumloon, dan hoeft over het meerdere geen (of minder) vakantietoeslag te worden betaald.

Pensioen

  • Enkele bepalingen uit de Pensioenwet worden toegelicht
  • Is een partnerpensioen verplicht of niet? Ja of nee: communicatie hierover is essentieel!
  • Voornemens van de minister van SZW over de communicatie inzake pensioenen.

Reiskosten woon-werkverkeer
Er is een zinsnede toegevoegd voor wie de kosten zijn bij te laat komen i.v.m. ernstige verkeershinder, zoals bij hevige sneeuwval, files etc. In principe zijn deze kosten altijd voor rekening van de medewerker, zelfs bij code rood. Maar wellicht kunnen hiervoor preventieve (en creatieve) afspraken worden gemaakt.