MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Aankondiging dat werkgevers worden gecompenseerd voor betalen transitievergoeding na twee jaar ziekte vanaf 1 april 2020. Dit geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
Vernieuwd zijn de rapportages over de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de markt. De informatie is nu bijgewerkt t/m 2017. Interessant om de eigen arbeidsvoorwaarden te vergelijken met wat er in de markt gebeurt!

PHB 50-20-20 Kinderopvang
Steeds meer kinderen naar de kinderopvang.

MHB 60-10-5 Arbowet en arbo-organisatie
Er is een tabel gepubliceerd die aangeeft wat de boetes zijn bij het niet naleven van de Arbowet. Zo wordt er o.a. beboet als er geen (of niet compleet) basiscontract arbodienstverlener aanwezig is.

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + veiligheid
Gezien de actualiteit dit keer alleen een herinnering, want in dit hoofdstuk staat informatie over werken bij warmte. Ook is het Nationaal Hitteplan via deze pagina in te zien (laatste versie: 2015).