MHB 30-30-5 Opleidingen – informatie
Laag opgeleiden volgen minder vaak werkgerelateerde cursussen dan hoogopgeleiden: 29 procent van de laagopgeleide werkenden neemt deel aan dergelijke cursussen, van de hoogopgeleiden is dit bijna 68%. Verder wordt doorverwezen naar een aantal handige whitepapers van Cedeo o.a. voor het maken van een opleidingsplan en het kiezen van een opleider .

MHB 40-30-5 Werktijden
Toegevoegd is een videopresentatie over gezondheidsrisico’s door nachtwerk.

PHB 40-30-35 Vakantie
De regeling start nu met definities van “vakantie” en van “verlof”.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Vanaf 1 april 2018 heeft een werkneemster die in verwachting is van een meerling recht op minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

MHB 50-10-25 Fietsregeling
Hier worden diverse mogelijkheden besproken voor het vergoeden van de reiskosten per (lease)fiets. Een nieuwe ontwikkeling is het plan van de overheid om het het gebruik van leasefietsen vanaf 1 januari 2020 administratief te vereenvoudigen. We houden verdere ontwikkelingen voor je in de gaten.

MHB 60-10-8 Arbodienst en arbospecialisme
Het verschil tussen een arboarts en een bedrijfsarts is nader gespecificeerd. Verder willen we nogmaals benadrukken dat elke organisatie vanaf 1 juli 2018 een basiscontract moet hebben met een arbodienst of gecertificeerde arbodienstverlener. De minimum eisen die aan dit contract gesteld moeten worden staan in deze regeling.