Toekomstige wijzigingen
Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Deze vervangt de wet Bescherming Persoonsgegevens. Check nu al of je voldoet aan de voorwaarden en neem maatregelen als dat niet het geval is.

Internetgebruik / Social Media
Een voorbeeldregeling omtrent “Internetgebruik” was al eerder geplaatst. Nu is in deze regeling ook een “Social Media Protocol” toegevoegd.

Ondernemingsraad (OR)
De SER stelt de richtbedragen voor OR scholing 2018 vast.

Pensioen
Kleine pensioenpotjes kunnen worden samengevoegd. Oproep van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om op zoek te gaan naar kleine pensioenpotjes uit het verleden.

AOW
De AOW gerechtigde leeftijd in 2023 wordt niet verhoogd ten opzichte van 2022 en blijft daardoor 67 jaar en 3 maanden.

Werktijden
Langdurig nachtwerk blijkt diverse gezondheidsrisico’s met zich mee te nemen. Dit staat uitvoerig beschreven in een advies van de Gezondheidsraad aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Arbowet en arbo-organisatie
De brochure van MKB Nederland over de vernieuwde Arbowet is beschikbaar. Hier staat alle door ons al eerder vermelde informatie nog eens overzichtelijk op een rij.

Ongewenst gedrag
Een door het Ministerie van SZW beschikbaar gestelde tool helpt leidinggevenden een goede werksfeer te behouden en ongewenst gedrag aan te pakken.