MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd van €79.000,- naar €81.000,-.

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Informatie over rouwverlof. Wettelijk is dit niet geregeld in Nederland. Welke mogelijkheden zijn er wel?

MHB 50-10-15 Dienstreizen
De belastingvrije vergoedingen voor buitenlandse reizen zijn aangepast. Dat gebeurt steeds weer op 1 april en 1 oktober.

MHB 60-10-5  Arbowet en arbo-organisatie
Publicatie onderzoek toepassing recente wijzigingen Arbowet (in opdracht Ministerie SZW).