MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat een beding opgenomen over nevenwerkzaamheden. De toelichting voor managers is aangepast. Er wordt nu ook verwezen naar het SER rapport “De vele kanten van banen combineren”, dat dit jaar is verschenen.
MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
De tijdelijke overbruggingsregeling die het voor kleinere organisaties mogelijk maakt om een lagere financiële transitievergoeding te betalen wordt verruimd. Dit geldt voor organisaties die in financieel slecht weer verkeren. De Hoge Raad heeft bevestigd dat bij het einde van het dienstverband op of na de AOW gerechtigde leeftijd geen transitievergoeding hoeft te worden betaald.
MHB 20-50-50 Reorganisatie / Sociaal Plan 
Wat zijn de (vergoedings)regels als de arbeidsplaats wijzigt? Het Hof te ‘s-Hertogenbosch heeft zich onlangs over deze kwestie uitgelaten.
PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie 
Nieuwe webpagina toegevoegd voor informatie over opleidingen en trainingen in Nederland.
MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen 
De gemiddelde CAO loonsverhoging t/m oktober 2018 voor alle CAO’s bedraagt 2,3%. In dezelfde periode stegen de prijzen met 2,1%. Per saldo resteert dus 0,2%. Over de periode 2010 t/m oktober 2018 was er sprake van een negatieve reële loonontwikkeling van -1,8%.
MHB 40-10-15 Overwerkregeling 
Voor overwerk moet tenminste het wettelijk minimum (uur)loon worden betaald. Ook is compensatie in vrije tijd mogelijk, mits schriftelijk afgesproken.
MHB 40-20-22 AOW 
De AOW gerechtigde leeftijd gaat per 1 januari 2019 omhoog van 66 jaar naar 66 jaar en vier maanden. Vanaf 1 januari 2020 gaat de leeftijd verder omhoog naar 66 jaar en acht maanden.
PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Het kraamverlof voor de partner dat maximaal 2 dagen duurde is per 1 januari 2019 vervangen door een geboorteverlof voor de partner, van maximaal 5 dagen. Het UWV vergoedt maximaal 70% en de werkgever  vult het salaris aan tot 100%.
MHB 70-10-40 Vrijwilligers 
De maximale vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2019 opgetrokken van € 150,- per maand naar € 170,- en van € 1.500,- per kalenderjaar tot € 1.700,-.